Close

Odborné překlady

AKCE! Krátké překlady (do 3 NS) Vám nyní přeložíme do cca 24 hodin, a to bez příplatku!

• v jazycích slovenština, angličtina, němčina, nizozemština, francouzština, španělština, italština, portugalština, ruština, ukrajinština, polština, bulharština, rumunština, maďarština, srbština, chorvatština, slovinština, dánština, finština v oblastech:

Akustika, Archeologie, Architektura, Audio-video, Automob. průmysl, Bankovnictví, Bezpečnost práce, Bezpečnost průmyslu, Biochemie, Biologie, Certifikáty, Cestovní ruch, Doprava, Dřevařský průmysl, Ekologie, Ekonomie, Ekonomika, Elektronika, Elektrotechnika, Energetika, Farmacie, Filmový průmysl, Finance, Gastronomie, Genetika, Geologie, GPS a navigace, Gumárenství, Hardware, Historie, Hornictví, Hotelnictví, Hutnictví, Hydraulika, Hydrogeologie, Chemie, Informatika, IT, Kartografie, Keramika, Klimatizace, Kosmetika, Kultura, Laboratorní přístroje, Lázeňství, Lékařská technika, Lesnictví, Letectví, Logistika, Management, Marketing, Matematika, Medicína, Měřící technika, Metalurgie, Metrologie, Mikrobiologie, Multimédia, Náboženství, Normy a normalizace EU, Obchod, Obchodní smlouvy, Obuvnický průmysl, Odpady, Ochrana zdraví při práci, Památky, Papírenství, Patenty, Pedagogika, Personalistika, Pivovarnictví, Pojišťovnictví, Politika, Polygrafie, Potravinářství, Požární ochrana, Právo, Průmysl. automatizace, Psychologie, Public Relations, Reality, Reklama, Řízení jakosti, SAP, Sdělovací technika, Sklářství, Sociologie, Software, Soudnictví, Společenské vědy, Sport, Stavebnictví, Strojírenství, Školství, Technické normy, Telekomunikace, Teologie, Textilní průmysl, Účetnictví, Umění, Veterinární medicína, Vodohospodářství, Vojenství, Vzduchotechnika, Zdravotnictví, Zemědělství, Zoologie, Železnice, Životní prostředí a dále:

• bezpečnostní listy (MSDS) – zajistíme znění podle platné legislativy REACH (R-věty, S-věty)

• dokumentace systému řízení jakosti (QMS, EMS, OHSAS)

• specializované překlady z/do AJ v oblastech: životní prostředí (např. EIA, posudky apod.), vodárenství, čistírenství, hydrogeologie, odpadové hospodářství, ochrana přírody.

wpDiscuz