Close

Vedení účetnictví – podvojné účetnictví

– Kompletní zpracování a vedení účetnictví pro právnické osoby, zahraniční fyzické osoby nebo fyzické osoby vedoucí účetnictví

– Nastavení optimální účetní osnovy a její analytické nastavení dle potřeb klienta, možnost účtování na střediska

– Evidence pohledávek a závazků a jejich kontrola v návaznosti na účetnictví, aktuální přehledy pohledávek a závazků

– Evidence drobného a dlouhodobého majetku včetně odpisového plánu

– Skladové hospodářství, příprava platebních příkazů, cestovní náhrady, inventární zápisy, vypracování vnitřních směrnic, evidence platebních karet, mzdy, interní doklady

– Zpracování a evidence záznamní povinnosti DPH, elektronické zpracování přenesené daňové povinnosti

– Předání měsíčního (čtvrtletního) Výkazu zisků a ztrát a Rozvahy Vaší firmy, které Vám umožní plánovat své investice a mít ucelený přehled o firmě

– Zpracování roční účetní a daňové závěrky v účetnictví včetně daňového přiznání a povinných příloh

– Controlling, možnost různých pomocných sestav uzpůsobených potřebě klienta

– Vedení vnitropodnikového účetnictví-

– Rekonstrukce účetnictví

– Finanční analýza

wpDiscuz